לאור התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם מעסיקים ועובדים מוצאים עצמם בפני דילמות לא פשוטות המתייחסות ליחסי עובד מעביד, מתוך רצון למזער את הפגיעה בעסק, לשמור על הקיים ובעיקר למנוע פגיעה בעובדים, המהווים אחד הנכסים המרכזיים של העסק.

לאור פניות רבות מצד מעסיקים ועובדים בנוגע לזכויות עובדים, ריכזנו עבורכם שאלות ותשובות שנדרשנו כדי להקל עליכם בעת קבלת החלטה. הקובץ יעודכן מידי יום ביומו.

ככול ויש לכם שאלה שלא מופיעה בקובץ, הנכם מוזמנים לשלוח לכתובת המייל של המשרד ואנו נדאג להשיב לכולם.

1. האם עובד חייב להסכים לצאת לחופשה ללא תשלום?

אי שיבוץ עובדים למשמרות והוצאתם לחופשה ללא תשלום מחייבת את הסכמת העובד. ככול והעובד לא נתן הסכמתו, ואף התנגד לדרישת המעסיק – יכול העובד לתבוע את אותם ימים שבהם לא קיבל שכר. מנגד, עובד שהסכים לדרישת המעסיק, לא יוכל לטעון אחרת.
מעסיק אשר ביקש להוציא עובד לחופשה כפויה, וסורב על ידי העובד, צריך לשקול האם לפטר את העובד או לשלם לו את שכרו.

2. באחריות מי לשמור על הרצף הביטוחי בקופת הפנסיה?

בחופשה ללא תשלום, לא קיימת חובה מצד המעסיק להמשיך ולבצע הפרשות פנסיוניות, ולכן מומלץ להנחות את העובדים לצור קשר ישיר עם קרן הפנסיה ולבדוק כיצד ניתן לשמור על רצף פנסיוני. קרן פנסיה שלא מועברות אליה הפקדות במשך 5 חודשים, הופכת להיות לא פעילה – מה שעלול לפגוע בעובד בטווח הקצר ואף בטווח הארוך אל מול מעסיקים חדשים.

3. האם מעסיק שהוציא עובדים לחופשה כפויה מעל 30 יום מחויב לשלם לביטוח לאומי?

המעסיק מחויב לשלם חודשיים ראשונים מתחילת תקופת החופשה ללא תשלום.

4. האם ניתן לפטר עובדים ללא שימוע?

המצב הנוכחי אינו אמור לשמש קרקע פוריה לפגיעה בזכויות העובדים, ולכן כל מעסיק אשר מעוניין לפטר עובד נדרש לעשות זאת כדרך המלך, קרי מסירת מכתב, ניהול הליך שימוע מתאים תוך הקשבה לטענות העובד ושקילתן בלב פתוח ונפש חפצה. עובד שפוטר זכאי לקבל את מלוא זכויותיו מן המעסיק, לרבות ימי הודעה מוקדמת.

5. האם ניתן להכריח עובדים הנמצאים בבידוד לעבוד מהבית?

משרד הבריאות הוציא תעודת מחלה גורפת לכל מי שנדרש להיות בבידוד, ולכן המעסיק אינו יכול לדרוש מהעובד להמשיך ולדרוש מן העובד לבצע את משימותיו.

6. האם יציאה לחל"ת פוגעת בימי החופשה שנצברו?

יצאה לחל"ת אינה פוגעת במכסת ימי החופשה וזכויות העובד שנצברו עד כה נשמרות לזכותו.

7. האם מעסיק יכול לנצל את ימי החופשה שנצברו לזכות העובד?

יש למעסיק אפשרות לחייב עובד לצאת לחופשה שנתית מרוכזת, שלא תעלה על 7 ימים. ככול והחופשה עולה על 7 ימים, המעסיק יכול לפנות לעובדים ובהסכמתם להאריך את החופשה בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת.

8. האם מעסיק יכול לצמצם את אחוז המשרה ללא הסכמה?

כל פעולה הסותרת את תנאי ההעסקה ונוגדת את שהוסכם בין המעסיק לעובד דורשת את הסכמת הצדדים. פגיעה בשכר או צמצום משרה ניתן לראות בה הרעת תנאים והעובד יכול להתפטר בדין מפוטר.

9. האם עובד יכול להוציא אישור מחלה בזמן חופשה ללא תשלום ולבקש תשלום מהמעסיק?

דמי מחלה באים לפצות על שכר רגיל בעת מחלה. לכן, עובד אינו זכאי לשכר בתקופת החופשה ללא תשלום, ולכן אין המעסיק מחויב לשלם בגין ימי מחלה. יש לשים לב כי בתקופה זו, כל עוד לא נקבע אחרת, לא משולמים תנאים סוציאליים, ולא נצברים ימי חופשה, הבראה וכו'.

10. האם כדאי לפטר עובדים טובים או להוציא אותם לחופשה ללא תשלום?

המדינה מאפשרת למעסיקים להוציא את עובדים לחופשה ללא תשלום, והעובדים יזכו לקבל דמי (בכפוף לעמידה בתנאים של ביטוח לאומי) אבטלה כאשר בזמן זה בעלי העסקים יוכלו להיערך מחדש, תוך שמירה על מקום העבודה אליו יחזרו לאחר סיום המשבר. לכן, הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום הוא פתרון זמני אשר ישמור על העסק שלכם ועל העובדים שלכם, יחדיו.

11. האם ניתן להוציא עובדת בהריון לחופשה ללא תשלום?

בהתאם להנחיות הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה ולמרות מגפת הקורונה לא ניתן להוציא עובדת בהריון לחופשה ללא תשלום, ללא קבלת היתר. מעסיק המעוניין להביא לסיום יחסי עובד מעביד עליו למלא טופס מתאים.

12. האם חלה חובה על המעסיק להחזיר עובדת שחזרה מחופשת לידה?

עקרונית המעסיק מחויב להחזיר את העובדת לעבודתה, אך בתנאים שנוצרו ובמידה ויתר העובדים הוצאו לחל"ת על העובדת לפנות לביטוח לאומי כדי לממש את זכאותה לדמי אבטלה.

13. מהו סכום דמי האבטלה שעובד זכאי לקבל בחופשה ללא תשלום?

המוסד לביטוח לאומי העמיד את סכום דמי האבטלה בסך 70% משכרו של העובד ועד לסך כולל של 10,000 ₪.

14. מהו טווח הגילאים לקבלת זכאות לדמי אבטלה?

בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי, עובד שמלאו לו 20 שנים וטרם הגיע לגיל 67. לכן, עובדים אשר הגיעו לגיל 67, לא יוכלו לקבל דמי אבטלה.

15. האם שכיר שיש לו עוסק פטור זכאי לקבלת דמי אבטלה במידה והוצא לחופשה ללא תשלום?

זכאות לדמי אבטלה נקבעת בהתאם לתנאים המפורטים באתר של ביטוח לאומי, ובמידה ויש לעובד עוסק פטור במקביל, ייתכן כי דמי האבטלה יהיו נמוכים יותר.

16. האם עובד שהתפטר בגלל משבר הקורונה זכאי לפיצוי פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים מגדיר מספר סיטואציות בהן דין התפטרות כדין מפוטר. לדוגמא: הרעת תנאים; מצב בריאותי לקוי; התפטרות לאחר לידה וטיפול בילד; התפטרות עקב העתקת מקום מגורים; התפטרות מחמת גיל; התפטרות עקב גיוס למשטרה או צבא; אי חידוש חוזה העסקה; פטירה של מעביד או עובד.

17. המעסיק ביקש שאחזיר את הרכב, האם זו הרעת תנאים?

יש לבחון האם העובד משלם עבור אחזקת הרכב או האם הרכב הוא לצורכי עבודה בלבד, ולנוכח המצב יכול לדרוש את החזרת הרכב. לכן, לא בהכרח מדובר על הרעת תנאים מוחשית שתקנה לעובד את הזכות להתפטר כדין מפוטר.

18. האם כדאי לנצל את יתרת ימי החופשה טרם יציאה לחל"ת?

ניצול ימי החופשה טרם יציאה לחל"ת יכול לפגוע בתנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה אם מספר הימים בהם שהה העובד בחל"ת קטן מ- 30 יום. אומנם מימוש ימי החופשה יכניס לעובד כסף בטווח הקרוב, אך יש לקחת בחשבון את ההשלכות האגביות.

19. האם ניתן לעבוד אצל מעסיק אחר בזמן חל"ת?

התקשרות עם מעסיק אחר בהכרח תפגע בזכאות לדמי אבטלה ועל העובד לשקול אילו תנאים הוא מעדיף לקבל. בהחלט ייתכן כי חיפוש עבודה אחרת, תסייע לעובד בכך שמשך תקופת האבטלה לא תתקצר והעובד יוכל לעשות לממש את זכאותו בעתיד.

20. האם ניתן להוציא הורה בחופשת לידה לחל"ת?

הוצאת הורה בחופשת לידה לחופשה ללא תשלום ללא הסכמת ההורה מחייבת קבלת היתר מן הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מעסיק שלא יפעל בהתאם עובר על החוק.

21. האם עצמאיים זכאים לקבלת דמי אבטלה?

עצמאים אינם זכאים לדמי אבטלה, אך ישנם חריגים וזאת בהתאם לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972. הצו קובע כי מקצועות מסוימים כגון: מורי דרך, מדריכים, מרצים, מורים ואומנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה.

עסק סגור קורונה22. האם עובד בשתי עבודות שונות בחצי משרה יכול לחתום אבטלה בעקבות יציאה לחל"ת?

ישנה פגיעה בהכנסת העובד ולכאורה עליו להגיש בקשה מתאימה. ברגעים אלו קיימת אי בהירות וההמלצה היא להגיש את הבקשה לביטוח לאומי.

23. האם עובד שפוטר בעבר, קיבל דמי אבטלה, ופוטר כעת בשנית זכאי לדמי אבטלה?

השאלה מתייחסת לתביעה חוזרת לדמי אבטלה. תביעה זו ניתן להגיש בהתאם לתנאים הקבועים באתר הביטוח הלאומי. כל מקרה נבחן לגופו ביחס לגיל, מספר הימים שנצברו וכו'. יש להיכנס לאתר הביטוח לאומי ולבחון את הזכאות.

24. האם עובד המשתכר שכר מינימום יכול להסכים על הפחתה בשכרו?

חוק שכר מינימום הוא חלק אינרטי מחוקי המגן הקובעים זכויות קוגנטיות, ואין המעסיק או העובד רשאים להסכים ביניהם על הפחתה בשכר מתחת לתעריף שנקבע.

25. האם ניתן לפטר עובד שנכנס לתקופת בידוד?

חל איסור לפטר עובד בתקופת הבידוד ועל המעסיק לשלם לעובד ימי מחלה מתוך מכסת ימי המחלה שצבר העובד. במידה ואין לעובד אין יתרת ימי מחלה, לא יהיה זכאי לשכר.

26. האם המעסיק יכול להפחית החזר הוצאות לעובד המקיים את עבודתו מהבית?

בהחלט כן. מטרת החזר ההוצאות היא למנוע מהעובד חיסרון כיס ולשפות אותו על הוצאות שנדרש להוציא לצורך ביצוע העבודה (נסיעות בעיקר).

27. האם ניתן להוציא עובדת בתקופת טיפולי פוריות לחל"ת?

מעסיק המעוניין להוציא עובדת בהריון או בטיפולי פוריות צריך לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד העבודה כדי לקבל היתר, ובמידה וקיימת הסכמה של העובדת, ניתן לעשות זאת באופן מיידי.

28. האם עובד שפוטר זכאי לתשלום בגין הודעה מוקדמת?

ככל על העובד לעמוד לרשות המעסיק בימי ההודעה המוקדמת, וכל עוד העובד אינו מעוניין לעבוד בתקופה זו, לא יהיה זכאי לתשלום בגין ימים אלו.

29. האם בעל שליטה בחברה זכאי לצאת לחל"ת ולקבל דמי אבטלה?

עניין בעל שליטה בחברה אין זכאות לדמי אבטלה , אך למרות קביעה זו מספר פס"ד נוספים קבעו אחרת, כי הנסיבות היו שונות. לכן יש לבחון את המקרה הפרטני לגופו ולבחון האם התקיימו יחסי עובד מעסיק.

30. האם עובד שפוטר המקבל קצבת אזרח ותיק זכאי לדמי אבטלה?

עובד שפוטר המגיש תביעה לדמי אבטלה יהיה זכאי לקבל את הגמלה הגבוהה מבין שתיהן.

31. מהן הפעולות שיש לעשות כדי להוציא את העובדים לחל"ת?

יש למסור לעובד הודעה בכתב על יציאה לחל"ת, להסביר לו את המשמעויות ולקבל את הסכמתו. עובד שמסרב לצאת לחל"ת והמעסיק לא מעוניין להמשיך ולהעסיק אותו יש לפטר את העובד ולתת לו את כל התנאים להם הוא זכאי.

32. האם ניתן לבטל את מתנת חג הפסח לעובד שיצא לחל"ת?

בתקופת החל"ת העובד אינו צובר זכויות (חופשה, הבראה, פנסיה וכו') ולכן חובה על המעסיק לתת מתנות לעובד. מעסיק שלא מעוניין לתת מתנות לעובדים, חייב לבדוק האם יש הסכם קיבוצי שקובע אחרת.

33. האם מעסיק יכול להגיש תביעה אבטלה בשם העובד כדי לסייע לעובד?

התשובה לכך היא שלילית. כל עובד נדרש להגיש תביעה לדמי אבטלה באופן עצמאי ולפנות לביטוח לאומי ולשכת התעסוקה כדי לממש את זכויותיו.

34. האם המעסיק חייב לקלוט את העובד לאחר תקופת החל"ת?

בהחלט כן. יחסי עובד ומעסיק לא הסתיימו אלא נכנסו להקפאה לתקופה שהוגדרה במסמך שניתן לעובד. בסיום התקופה המעסיק צריך לקלוט את העובד ובמידה והמעסיק רוצה לסיים את העסקתו עליו לנהוג על פי דין ולתת לעובד את זכויותיו.

35. האם בתקופת מגפת הקורונה חלו שינוים במכסת שעות הנוספות?

אכן כן. שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, חתם על היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות כדי להתמודד עם נגיף הקורונה, על פי המגבלות הבאות:
*בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.
*אורך יום עבודה כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות עבודה, ואולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ– 8 פעמים בחודש.

36. האם ניתן להוציא עובדת בחופשת לידה לחל"ת?

לא. הורה שנמצא בחופשת לידה, לא ניתן לחייב אותו לצאת לחל"ת.

37. מהן הזכויות של עובד במחלה בזמן מגיפת הקורונה?

תשובה זו מתחלקת למספר מועדים בהן הופק אישור המחלה ובכל אחד מהם ההתייחסות תהיה שונה:
תעודת מחלה שניתן לפני 15.3.2020 שכלל 7 ימי מחלה תוכר במלואה גם לאחר אותה תקופה במידה ותקופה זו תוארך.
אישור מחלה שהונפק מיום 15.3.2020 ועד ליום 21.3.2020 (כולל), יוכר לכל היותר עד ליום 21.3.2020 (כולל). מעבר לתאריך זה לא אישור מחלה נוסף לא יוכר.
אישור מחלה שניתן החל מיום 15.3.2020 לא תוכר לגביו התקופה שתחול מיום 22.3.2020 ועד יום 16.4.2020(כולל).

38. האם תוכר תאונת עבודה לעובד שנדרש לעבוד מהבית ונפצע במהלך עבודתו?

ייתכן מאוד והתשובה תהיה בהתאם לנסיבות. ככול ולתאונה יש זיקה לעבודה וקיים קשר נסיבתי בין העבודה לתאונה, ייתכן כי תאונה זו תוכר כתאונת עבודה.

39. האם בתקופת נגיף הקורונה מעסיק צריך להמשיך ולבצע עיקולי שכר?

בהחלט כן. עיקול שהוטל ונמסר למעסיק, יש להמשיך ולעקל את הכום המותר בחוק -כל עוד העובד ממשיך בעבודתו.

40. האם ביציאה לחל"ת נפגעת זכותו של העובד לדמי הבראה

בהחלט כן. זכאות לדמי הבראה לא תיחשב בתקופה בה העובד שהה בחל"ת.

41. האם דמי הלידה יפגעו לעובדת בהריון שהוצאה לחל"ת/פוטרה בעקבות מגיפת הקורנה?

דמי הלידה יחושבו לפי בסיס השכר לדמי האבטלה, ומאחר ושיעור דמי האבטלה נמוכים מן השכר, דמי הלידה יהיו נמוכים יותר.

42. האם עובד שעבד אצל שני מעסיקים במקביל ונשלח לחל"ת זכאי לדמי לאבטלה?

ככול והעובד הוצא לחל"ת לתקופה של 30 ימים ויותר או פוטר, ניתן יהיה להגיש תביעה לדמי אבטלה.

43. מהו טופס 100?

טופס 100 הוא ריכוז תלושי שכר ממוחשבים, המתקבל באופן ממוכן ממערכת השכר של המעסיק ישירות אל מערכות הביטוח הלאומי.

44. האם עובד שיצא לחל"ת והמעסיק הותיר את הרכב אצל העובד פוגע בדמי אבטלה?

ככול ומדובר בחל"ת של מעל 30 ימים וצברת 12/6 חודשי אבטלה, הותרת הרכב לא תפגע בזכאות לדמי אבטלה.

45. האם תביעה לדמי אבטלה מחייבת מספר שעות מינימאלית בחודש?

לא. קצבה משולמת על פי חישוב השכר החודשי ולא על פי שעות שביצע העובד בפועל

מחשבות על

 1. חגית עטר הגיב:

  שאלתי לגבי עובדת משק בית שאני מעסיקה:
  קיבלתי המלצה ממשרד הבריאות שלא תגיע כדי למנוע הדבקה בווירוס הקורונה, כי הרי העובדת מועסקת במספר בתים.
  שאלתי היא, מה הם חובותיי וזכויותי כלפיה בבית בעת הזאת? (אני משלמת עבורה באופן שוטף פנסיה לביטוח לאומי)
  תודה
  חגית

  1. משרד עו"ד אסף אמון הגיב:

   שלום חגית, את צריכה לקבל החלטה כמו כל מעסיק אחר במשק, האם להוציא את העובדת לחל"ת, לחופשה בתשלום, או לפטר אותה.

  2. אסף אמון הגיב:

   אם קיים חשש, מוטב כי העובדת תצא לחל"ת. בתקופה זו עליך להמשיך להפריש עבורה לפנסיה.

 2. סמדר ואקיל הגיב:

  האם עובד שלא מגיע לעבודה בגלל חרדה וחשש להידבקות מהקורונה רשאי לדרוש מכתב פיטורין במידה ואין אפשרות לחל"ת ?

 3. יפית הגיב:

  אם המדינה נכנסת לסגר כללי האם המעביד מחוייב לשלם משכורות?

  1. אסף אמון הגיב:

   בהחלט.

 4. גיטה הגיב:

  עובד שהוצא לחל"ת וכעת רוצה להתחרט.
  האם ישנן סיבות אשר בגינן העובד יכול להתחרט על הסכמתו ליציאה לחל"ת?
  אודה לתשובה מוסמכת
  גיטה

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום גיטה,
   כל מקרה נבחן לגופו בהתאם לנסיבות שקדמו ליציאה לחל"ת,
   את מוזמנת לפנות לצור קשר לצורך בדיקת זכויותיך.

 5. אתי הגיב:

  האם למעסיק מותר לדרוש מהעובד לעבוד בזמן החל״ת, תוך הבטחה על תגמול בהמשך?

  1. אסף אמון הגיב:

   בזמן חל״ת יחסי עובד מעסיק נכנסים ״להקפאה״ ואין המעסיק יכול להטיל על העובד משימות עבור מקום העבודה.

 6. שלומי מולכו הגיב:

  מה קורה עם עובד שאחרי חודש וחצי בחל"ת מודיע לו המעסיק שהוא מפוטר?

  1. אסף אמון הגיב:

   הליך פיטורים צריך להתבצע בהתאם להוראות הדין, תוך קיום שימוע ומתן אפשרות לעובד להשמיע את טענותיו.
   ככל והנך סבור כי הפיטורים נעשו משיקולים לא עניינים אתה מוזמן ליצור קשר עם המשרד להמשך טיפול.

 7. יוסי הגיב:

  עובד שנמצא בחל"ת ומצא בזמן החל"ת עבודה חלופית, מה החובות שלו כלפי המעביד שהוציא אותו לחלת ? יש חובת דיווח ? יש התרעה מוקדמת ?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום יוסי,
   האם התחלת לעבוד במקום החדש? או שרק סיכמת פרטים ראשונים.
   בכל מקרה יש פה לא מעט שאלות המשך המחייבות התייעצות פרטנית.

 8. פלוני הגיב:

  האם מותר למעסיק לערוך שימוע בזמן חל"ת?

  1. אסף אמון הגיב:

   כן

 9. רונן לוי הגיב:

  אם יצאתי לחל"ת חודשיים לפני שמלאו שנה לעבודתי .
  ובתוספת ימי ההודעה המוקדמת על פיטוריי יצא שחסרים לי 21 יום למילוי שנת עבודה שלמה.
  האם המעסיק צריך לשלם פיצויים כאילו עבדתי שנה שלמה?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום רונן,
   היציאה חחח״ת ״הקפיאה״ את יחסי עובד מעסיק והוותק לט נצבר בתקופת החל״ת.

 10. רותי הגיב:

  אני עובדת במעון שיש בו הרבה ילדים. בתחילת הקורונה הוציאו אותי לחל"ת, ולפני כחודש המעון חזר לפעול.
  המעסיק ביקש ממני לחזור לעבודה, אבל כיון שבעלי בקבוצת סיכון משמעותי, פחדתי לחזור, ולא חזרתי.
  המעסיק שלח לי עכשיו מכתב שבו אני מאשרת כי התפטרתי מהעבודה, ואני לא זכאית לקבל פיצוים מלאים. אני לא רוצה להתפטר, אלא להמשיך לעבוד שם אחרי שתגמר הקורונה.
  מי צודק?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום רותי,
   צרי קשר עם המשרד מאחר ויש שאלות מסוימות שתשובת תשפיע על המענה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *