החל ממועד התפרצות מגיפת הקורונה ולאור הגבלות הממשלה שכללו השבתת גני הילדים והמעונות הפרטיים  הורים לילדים נותרו עם שאלות רבות בנושאים כלכליים, שמקורם בחוזה שנכרת בין הגן להורים.

מאחר והממשלה מתחילה להתיר לעסקים רבים לחזור לפעילות ונשמעות קריאות להשיב את גני הילדים והמעונות הפרטיים ולאור הפניות הרבות שהתקבלו במשרדנו, בחרנו לשתף את המידע שנאסף עם הציבור הרחב כדי לסייע לכם בתקופה מורכבת זו.

הערה מקדימה – חשוב לציין שהמידע הנ"ל מתייחס באופן כללי לציבור הרחב ולא ניתן להסיק ממנו בצורה פרטנית על המקרה הספציפי שלכם. כל חוזה כולל סעיפים שונים וחלקם כוללים התייחסות למצבים בהם הגן היה סגור, כוח עליון וכו'. ע"מ לתת חוות דעת משפטית קונקרטית הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

 

** לאחרונה נפתחה קבוצת פייסבוק שתכליתה לסייע להורים הנמצאים במצב של חוסר אונים מול הגן. מוזמנים להצטרף לקבוצה

מאחר וההורים מקבלים לידם חוזה סטנדרטי, ולא נערך באמת ובתמים משא ומתן בין הצדדים, ניתן לכאורה לקבוע כי מדובר על חוזה אחיד ועל משמעות חשובה זו נפרט כעת.

חוזה אחיד

נקודה נוספת הנוגעת לכלל החוזים מתייחסת לחוזים אחידים. חוזה אחיד הינו חוזה הכולל מספר מאפיינים:

 1. היעדר משא ומתן בין הצדדים  – לרוב ההורים מקבלים הסכם ונדרשים לחתום עליו כלשונו, ועל ההורים לאשר את הנוסח בחתימתם מבלי שנוהל מו"מ.
 1. יחסי תלות – מול הגורם שנותן את השירותים. לרוב מדובר על גן הנמצא בסמוך למקום מגוריי ההורים, או בסביבה הקרובה לביתו והאפשרויות הניצבות בפני ההורים הן מוגבלות בצורה יחסית. בנוסף, לעיתים רבות התפוסה בגני ילדים היא מלאה ומפאת הרצון לשריין מקום בגן, נאלצים ההורים לוותר על המו"מ כדי שחלילה הגן יסרב לקבלם או יראו בעיני הגן כטרחנים – מה שעלול לפגוע בילד בצורה עקיפה.

 

 1. חוסר שוויון מובנה ביחסי הכוחות – למרות שההורים אמורים להיות "הצד החזק" בחוזה כי הם הלקוחות, אנו עדים להיפוך ביחסי הכוחות ומרגע שההורים נרשמו לגן, הם הופכים להיות בעמדה חלשה אל מול הגן. כל הורה יודע כי במידה ויחליט להוציא את הילד מהגן בעקבות חוסר שביעות רצון הוא יודע כי פעולה זו אינה דבר של מה בכך והנזק שיכול להיגרם לילד כתוצאה משינוי תנאי הסביבה של הילד יכולה לפגוע ביכולת ההסתגלות ובתחושת הביטחון של הילד בטווח הקצר והארוך.
 1. החוזה כולל תניות מקפחות ע"י הצד החזק – תניה מקפחת היא סעיף בתוך החוזה היוצרת אי שווין בין הגן לעומת ההורים שהם הצד החלש בחוזה. התניות המקפחות לרוב יגבילו את זכותם של ההורים לבטל את החוזה ויכללו סעיפים לא שיוונים, ולצורך הדוגמא ריכזנו עבורכם מספר דוגמאות:
  • קנסות יציאה – סעיף שיקבע כי על ההורים לשלם לגן "קנס" במידה ויחליטו על הוצאת הילד לפני תום השנה. שוויו של הקנס המסתכם בין חודש לחודשים הנע בין 2500-7000 ₪, תלוי בעלות החודשית של כל גן;
  • תשלום עבור חודש אוגוסט – למרות שהילד לא נמצא בגן בחודש זה, ההורים נדרשים לשלם תשלום מלא עבור חודש אוגוסט. מקורה של הדרישה לתשלום באה בעקבות תרבות השתרשה לאורך השנים ומקורה לא ברור, אך בלית ברירה נדרשו ההורים לישר קו עם גחמה זו ולשלם עבור חופשה שנתית עבור עובדי הגן. למען הסר ספק ראוי לציין כי לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק בין הגן לבין ההורים ולכן לא ברור מדוע גן פרטי שמקבל כסף מידי חודש בחודשו, דורש תוספת וכספים נוספים ללא כל הצדקה. במידה וההורים רוצים שהילד ישהה בחודש אוגוסט בגן עליהם לשלם סכום כסף נוסף, מה שיוצר כפל תשלום עבור שירות של חודש אחד.
  • סיום ההתקשרות באופן חד צדדי – במרבית החוזים אם לא בכולם, עומד לזכות הגן היכולת לסיים את ההתקשרות באופן מיידי, אך זכות אינה עומדת להורים גם כן ומלמדת על אי שיווין בין הצדדים.

אלו הן רק דוגמאות בודדות אך בהחלט מהוות מדגם מייצג, וככול הנראה אם היה מדובר על הסכם שאינו קשור לגנים, היינו מצפים בוודאי מן הצדדים לאזן בין הזכויות של הגן לבין החובות של ההורים.

מהי המשמעות לקביעה כדי מדובר בחוזה אחיד?

במידה ומדובר על חוזה אחיד, ניתן "לתקוף" את החוזה בבית המשפט ולהעניק לסעיפים מקפחים פרשנות משפטית שונה, ואף להביא לביטול סעיפים אלו למרות שההורים חתומים על ההסכם. הפרשנות שתינתן לסעיפים מקפחים אלו תפורש בצורה מקלה כלפי ההורים ויפעלו לרעת הצד החזק. מעבר לכך, במידה ובמהלך כריתת החוזה נציגי הגן לא מגלים את הסיכונים שבעסקה, יהיה ניתן גם לטעון להפרת חובת הגילוי החלה על הגן.ילדה לומדת לכתוב בגן

לסיכום, חוזה אינו חוק ולרוב נתון לפרשנות משפטית כך שאין לראות בחוזה חתום כדבר שלא ניתן לנהל עליו מו"מ ו/או שהוא בגדר סוף פסוק.

שאלות ותשובות

1. האם הגננת יכולה לחייב הורים לשלם על ההוצאות הקבועות של הגן?

הורים רבים קיבלו דרישה מן הגן לשלם עבור הוצאות השכירות החלות על הגן בזמן מגיפת הקורונה. על פניו זו דרישה די תמוהה, מאחר וההורים אינם שותפים עסקיים בגן, לא בהכנסות ולא בהוצאות ולכן אין כל סיבה להשתתף בדמי השכירות של הגן. במידה וההורים מעוניינים לסייע לגן לצלוח את המשבר ולהקדים תשלומים כדי להעמיד לרשות הגן מעין הלוואה כל עוד זה אפשרי מבחינתם – יכולים לעשות כן אך כפי שצוין אין זו חובה.

2. האם ההורים זכאים להחזר כספי עבור התקופה שהגן היה סגור?

בשאלה זו יש לבחון האם ישנה התייחסות בחוזה למצבים בהם הופסק השירות על ידי הגן  כתוצאה מהגבלות שונות העונות על ההגדרה של כוח עליון או מגיפה. ככול והצדדים הסכימו ביניהם כי גם אם במקרה של מגיפה וסגירת המשק הורדת התשלומים ימשיכו כסדרם, ניתן בהחלט לקבוע כי הצדדים נתנו דעתם לנושא, אך כפי שצוין בתחילת המאמר מדובר על חוזה אחיד עם תניה מקפחת – ולכן ניתן לבטל סעיף זה.

3. האם ההורים מחוייבים להחזיר את הילד לגן לאחר ביטול ההגבלה על ידי הממשלה?

הורים רבים חוששים לבריאותם של ילדיהם מתוך חשש אמיתי שידבקו על ידי ילדים אחרים, מה שיוביל בסופו של יום להדבקת ההורים יחדיו. החשש של ההורים יכול להעלות לכדי סיכול חוזה, כפי שקובע סעיף 18 חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, וההורים יוכלו להימנע מתשלום לגן. חשוב לציין, כי אין חוק ספציפי בעניין, וככול הנראה ההכרעה בנושא תצטרך לבוא מבית המשפט, אחרת כל צד יפרש לטובתו את החוזה.

4. האם הגן יכול להחליט לתת "זיכוי" במקום תשלום כספי?

הגן אינו יכול להחליט על דעת עצמו כי הוא מעניק להורים "זיכוי" כספי על חשבון קייטנה ו/או פעילות אחרת ובמידה וההורים לא מעוניינים לקבל את הצעת הגן, יכולים הם לדרוש את כספם בחזרה. מומלץ לעשות זאת ברגישות ובנועם.

5. האם הגן יכול לקזז את הימים את חודש מרץ עם חופשת הפסח?

ישנם גנים שהחליטו על דעת עצמם כי הימים בהם הגן היה סגור בחודש מרץ, יקוזזו עם חופשת הפסח, מאחר ולשיטתו של הגן חופשה זו היא חלק ממניין ימי החופשה הקבועים של הגן. אנו סבורים כי לאור העובדה כי הגן היה סגור ובתקופה זו הוקפאו היחסים החוזיים בין הצדדים, אין כל סיבה ממשית לשלם עבור חופשת הפסח. באנלוגיה לדיני עבודה הדבר משול לעובד שיצא לחל"ת ואינו זכאי לתשלום בגין ימים אלו מן המעסיק.

6. האם הגן יכול לדרוש את התשלום עבור חודש אפריל?

עד כה בחודש אפריל הגן היה סגור והחוזה לא קוים מסיבות שאינן קשורות להורים ו/או לגן. לכן אנו סבורים כי אין סיבה לשלם עבור חודש אפריל ונראה כי קיימת הסכמה בנושא המקובלת על דעתם של ארגונים ובית המשפט יחדיו.

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים פרסם בתאריך 22.3.2020 כי "הורים אינם נדרשים לשלם עבור תקופה בה לא התקיימה פעילות, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם בעת חזרה לשגרת פעילות".

המועצה לצרכנות קובעת כי "הרי שבעקבות החלטת הממשלה, לפיה גני ילדים מחויבים להפסיק את פעילותיהם, כלומר הם מצויים במצב של הפרת חוזה, בשל סיכול חוזה. במצב זה, לא ניתן לדרוש מההורים לקיים את מחויבויותיהן הכספיות ולשאת בתשלומים עד סוף שנת הלימודים".

7. האם הגן חייב לקבל את הילד למרות שההורים סירבו לשלם עבור חודש אפריל?

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול המביאה לידי סיום את ההסכם החוזה עומד בתוקף. לכן, הגן מחויב לקלוט את הילד שוב ברגע שהממשלה תבטל את האיסור, אך חוק לחוד ומציאות לחוד ולכן אם הגן אינו מסכים לקלוט את הילד לגן והחוזה לא בוטל – הנכם יכולים לתבוע את הגן על הפרת חוזה עבור כל הנזקים שיגרמו לכם כתוצאה מביטול ההתקשרות.

8. האם ניתן לבטל המחאות?

במידה והתשלום החודשי מתבצע באמצעות המחאות יש לדרוש את ההמחאות בחזרה, כדי למנוע מצב בו המחאות אלו יופקדו בעתיד. רבים סבורים כי ביטול המחאות זו עבירה פלילית אך תפיסה זו מתייחסת למסירת המחאה ללא כיסוי מתוך כוונה שלא לכבדם. ביטול המחאה עקב היעדר תמורה עשויה להיות גורם לגיטימי לביטול.

9. כיצד ניתן להבטיח את תשלומי ההורים במידה והגן ייסגר?

כל עוד לא הגן לא מספק ערבויות לכספם של ההורים לא ניתן להבטיח את השבת התשלומים במידה והגן ייסגר. אנו ממליצים לקבל ערבות אישית מבעלי הגן או מכל גורם אחר שהגן מסכים לערוב לכסף לפני שאתם מוסרים תשלומים נוספים.

10. האם הגן יכול לחייב את ההורים לשלם עבור אמצעי מיגון שנועד לטובת הצוות?

הדרישה מן ההורים לשאת בתשלום נוסף שנועד למגן את הצוות, ואינה חלק מן ההוצאות המוסכמות שנדרשו ההורים לשלם בעת החתימה על החוזה, אינה לגיטימית. בהתאם לסעיף 39 לחוק החוזים, חוזים יש לקיים חוזה בתום לב, וככול והגן עומד על כך כי ההורים ישלמו עבור מיגון הצוות, ניתן לסרב לדרישה זו.

11. האם הגן יכול לדרוש העלאת התעריף החודשי?

דרישה זו אינה מקובלת ובמידה ונוגדת את לשון החוזה אין להסכים לה, אלא אם כן להורים אין כל התנגדות. העלאת התעריף החודשי יכולה להקים עילה כנגד הגן בגין שינוי תנאי ההסכם העולה לכדי הפרתו.

12. במידה וקיים חשש רפואי לאחד ההורים, האם אני יכולה להימנע משליחת הילד לגן?

נושא זה אינו חד משמעי אך בהחלט מקים עילה טובה לאי שליחת הילד לגן.

13. אנו לא עובדים ואין לנו כסף לשלוח את הילד לגן ורוצים לבטל חוזה האם אפשר לבטל חוזה?

מצוקה כלכלית לא תוליד זכות לביטול חוזה, אך במידה והגן מתעקש לגבות עבור הימים בהם הגן היה סגור, וסרב להשיב את הכספים להורים, ניתן לראות בפעולה זו מצד הגן כעילה לביטול חוזה.

14. האם הגן יכול להכריח את ההורים לחתום על נספח נוסף לחוזה המפלה את זכויותיהם?

דרישה מצד הגן הקובעת כי ההורים יחויבו לשלם את התשלומים החודשים במידה ונגיף הקורונה יחזור, יכולה להתפרש כחוסר תום לב בקיום חוזה ואין ההורים חייבים להסכים לדרישה זו. בהחלט ייתכן, כי גם אם יחתמו ההורים על נספח זה, ניתן יהיה לבטלו בבית המשפט.

15. האם הגן יכול להפלות ילדים שלא נרשמו מראש לשנה הבאה?

בהחלט לא. הפליה על בסיס זה היא אסורה ואין לגן כל זכות להפלות לטובה ילדים שנרשמו מראש לשנה נוספת בגן על חשבון אלו שלא רשומים לשנה נוספת בגן.

16. האם הגן יכול להחתים את ההורים על מסמך המסיר אחריות מן הגן במידה והילד נדבק בקורונה?

הקביעה האם הגן אחראי בנזיקין על הידבקות אחד הילדים בנגיף הקורונה, תצטרך להיבחן בהתאם לדיני הנזיקין, ומסמך זה לא יחסום את הדרך בפני ההורים מלתבוע את הגן, ככול והגן נהג רשלנית ובניגוד להנחיות הממשלה.

17. האם הורים יכולים לתבוע גן שנסגר בגין הפרת חוזה?

ייתכן שכן. אך בכל הליך משפטי ולפני שמגישים תביעה, אנו מעריכים את סיכוי הצלחת התיק והאם ניתן להיפרע מן הנתבע, כלומר האם צד שכנגד יוכל לשלם את פס"ד במידה והתביעה תתקבל. לכן, סביר להניח כי מצבו הכלכלי של גן שסגר את שעריו לא שפיר, ולכן לפני שמבזבזים כסף נוסף על הליך משפטי, יש לשקול עד כמה התביעה כדאית. סיכוי מול סיכון.

18. במידה והגן הנוכחי עובר למקום חדש, האם ההורים מחויבים לשלוח את הילד לגן?

חוזה שנכרת בין הצדדים תקף לאותן הסכמות בלבד. ככול ויש שינוי נסיבות הפוגע בהורים (מרחק וכו') אין ההורים מחויבים להסכים לעבור לגן במיקום החדש, אך יש לבחון האם המידע בדבר העתקת מיקום הגן היתה ידועה להורים מראש והצדדים הסכימו על כך.

19. האם על ההורים לשלם דמי ביטול במידה ואינם מוכנים לשלוח את הילד לגן?

דמי ביטול ו/או קנסות בגין יציאה מוקדמת מן החוזה צריכים להיות משולמים במידה וההורים הפרו את ההסכם. המגבלה שהוטלה על מכסת הילדים בגן, מונעת מן הגן לכלול בחדר אחד יותר מ 17 ילדים – אך מגבלה זו לא הוטלה על ההורים אלא על הגן בלבד. לכן אנו סבורים כי הורים שירצו לבטל את החוזה בטענה כי אינם מוכנים להסדר שהתגבש לא יחויבו בדמי ביטול. אך ראוי לציין כי דברים אלו ניתן לסייג מאחר סביר להניח כי ביטול כלל החוזה על ידי ההורים יכול להיתפס כחוסר תום לב בקיום חוזה, מאחר והאצבע היתה קלה על ההדק ולא מוצו כלל האפשריות לקיום החוזה על ידי ההורים.

20. האם הגן יכול לדרוש להעלאות את סכום התשלום החודשי?

אין הגן רשאי לדרוש מן ההורים להגדיל את התשלום החודשי ודרישה זו ככול שאינה מועגנת בחוזה אין לה כל בסיס משפטי.

 

משרדנו מלווה קבוצות הורים בגנים פרטיים ובמעונות יום ומעניק ליווי משפטי במטרה להסדיר את מערכת החוזים בין הגן להורים, וזאת במטרה למנוע אי נעימות וכדי למנוע פגיעה מיותרת בהורים שהם הצד החלש בחוזה.

ככול ויש לכם שאלה שלא קיבלה ביטוי במאמר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו דרך אתר הבית. 

עוד מאמרים בנושא

 

מחשבות על

 1. גל הגיב:

  ברצוני לסיים התקשרות, האם בעלת הגן יכולה לכפות עליי את הקנסות?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום גל,
   יש לבחון את החוזה שנכרת בניכם ואת הלך הרוח שקדמה לרצון שלך.
   את מוזמנת לפנות למשרד לקבלת ייעוץ פרטני.

   1. אליהו זלטקין הגיב:

    צהרים טובים אני לא רוצה להחזיר את הילדה שלי לגן עד סוף החודש כי אני חושש לביטחון שלה ואני גם צמוד לאמא של אשתי והיא בסיכון אשתי גם קצת בסיכון מערכת חיסון חלשה ריאה אחת בעקשתי לא לישלוח את הילדה עד תחילת חודש הבא שאני יראה שהכול רגוע וכולם בריאים אני יחזיר והגנת רוצה לחייב אותי בתשלום או על שמירת מקום או כנס יציאה רציתי לדעת אם זה אפשרי חייב לומר שבגן הזה ספציפית שילד חולה שולחים לגן וקרה שבן של 30 ליד היה שבועים שרק 10 ילד היהו בגן כי כטל אחד הדביק את השני 5 ילדים היהו במיון אז בתאם למצב לא רוצה לקחת סיכון הגננת רוצה ליתבוע אותי ביחד אם העורך דין שלה אשמח לדעת מה הדין במיקרה כזה

    1. אסף אמון הגיב:

     שלום אליהו, שאלתך מחייבת התייחסות נוספת. צור קשר עם משרד ונסייע לך בשמחה

   2. דנה הגיב:

    שלום, שילמתי על אפריל סכום חלקי ובעת התשלום ציינתי בכתב מפורשות כי אני רואה בזה מקדמה או כסף שאני מצפה לשירות עבורו ובעלת הגן אינה מכוונת לפצות אותי עליו. האם אוכל לדרוש את הסכום חזרה?

    1. אסף אמון הגיב:

     בהחלט. על פניו נראה כי הצדק עמך

 2. גרג מל הגיב:

  המאמר מאד פסקני, אך אין בו בכלל מקורות לדברים.
  על מה מבוססות הקביעות במאמר?
  הרי לא מדובר בנושאים שכבר נידונו בפסיקה.
  הקורונה היא סיפור חדש.
  גם הנושא של תניה מקפחת בחוזה אחיד הוא לא פשוט – בית המשפט יצטרך לקבוע שזו תניה מקפחת ושדינה בטלות.

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום גרג, עמדתנו מבוססת על ידע ומחקר משפטי שנערך טרם כתיבת המאמר, והפרשנות שאנו סבורים שתתפוס מקום כאשר הנושא יגיע לפתחו של בית המשפט.
   ככול ותרצה לקבל תחוות דעת מבוססת פסיקה וספרות משפטית, אתה מוזמן לפנות למשרד.

 3. אבירן הגיב:

  שלום רב,
  בעקבות הקורונה והריון של המטפלת הוחלט על פיזור הגן במסגרת נאות מרגלית ( ארגון תמ"ת ).
  האם הם יכולים לחייב אותי להתפזר דווקא לגנים שלהם אחרת אצטרך לשלם על חודש אוגוסט בגין הפרת חוזה ?
  (נ.ב בחוזה שלהם לא מצוין שום דבר בנושא אלה על המחויבות בליווי ההורים למציאת מסגרת )

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום רב,
   לא ניתן לתת תשובה מוסמכת מבלי לבדוק את המסמכים.
   הנכם מוזמנים לשלוח מייל מסודר למשרד ואנו נשיב בצורה מסודרת.

   1. אבירן הגיב:

    סכום המחלוקת הינו 1500 שח לא בטוח שמעורבות מעבר לטיפ קטן תהה כדאית כלכלית

 4. . הגיב:

  שלום, גן פרטי, הגננת גבתה על חודש מרץ מלא, חודש אפריל לא גבתה.
  הורים שאלו אותה לגבי החזר של מרץ רשמה כך
  "בתחשיב שערכתי עבור חודש ימי מרץ שעבורם שילמתם ולא היתה פעילות בתאריכים 15-31/3 סהכ ימים להחזרה 14 יום.מימי ההפסד קוזזו 9 ימי חופשת הפסח אשר עתידים היו להיות משולמים על ידכם בחופשת פסח ללא קשר להתפרצות נגיף הקורונה.
  נותרו 6 ימים שאותם אחזיר לכם בחודש אוגוסט.

  זה חוקי להחליט שמורידה את הימים של חופשת אפריל מהימים שחייבת במרץ ולהחזיר רק 6 ימים??

  1. אסף אמון הגיב:

   צריך לעיין בחוזה שהוסכם ביניכם, אך כל עוד אינם מסכימים אין להחלטה שלה כל תוקף

   1. סיון הגיב:

    .היי הגן שלנו חוזרת לפעילות מיום ראשון ב10/5 והגננת רוצה להחתים אותנו על חוזה שבמידה והגן נסגר נצטרך להתחייב ב-1500 ש"ח מי שלא חותם על ההצהרה הזו לא יכול לחזור לגן האם היא יכולה לכפות עלינו לשלם כשהגן סגור ולא להכניס את הילד במידה הסכום לא ישלום?

   2. מאי הגיב:

    לא הבנתי אם הקיזוז חופש של חודש שהגן לא היה בפעילות זה דבר חוקי ומקובל?
    המון הורים מהגן ממש כועסים. האם יש מה לעשות עם זה?

    1. אסף אמון הגיב:

     שלום מאי, אנו סבורים כי דרישת הגן אינה לגיטימית וכל עוד לא הוסדרה מראש בחוזה אין לכך כל תוקף.
     יש בהחלט מה לעשות עם הדרישה ואתם יכולים לסרב לה.

  2. יערה הגיב:

   שלום
   נקודה למחשבה
   האם זה הגיוני שעבור שרות של גן ילדים פרטי ההורים יצטרכו לשלם 17 אחוז ממנו מע"ם?
   כלומר 6000 שח בשנה?
   הכנסות לממשלה מגני ילדים (להורים שעובדים ומשלמים בעצמם מיסים) 200 מיליון בחודש
   אולי כדאי להשקיע את האנרגיות לא באיך למעוך גנים אלה באיך להפוך את הקערה להגיונית יותר?

   1. אסף אמון הגיב:

    שלום יערה, לא מרפאים עוול אחד עם בעוול אחר. בהחלט יש היגיון בדבריך לעניין תשלום מע"מ על גני ילדים, אך זה דיון בפני עצמו.
    גני הילדים הם עסק חשוב וחיוני למשק, אך הם בדיוק כמו כל עסק אחר שנפגע בתקופה זו, והפתרון לא צריך לבוא על חשבון ההורים.

 5. שחר הגיב:

  אם אנחנו מחליטים לא לשלוח את ילדנו לגן כעת
  האם הגננת יכולה לגבות תשלום על חודש אוגוסט? לא נחתם חוזה בינינו בתחילת השנה.

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום שחר, נשאלת השאלה האם אתם לא מתכוונים לסיים את ההתקשרות עם הגננת או לא.
   במידה ואין בינכם הסכם צריך לבחון את הנושא בהתאם להסכמות שנערכו בע"פ.

 6. אוראל הגיב:

  ערב טוב
  הילד שלי חולה אסטמה והרופא המטפל שלו אומר שעדיף לחכות ולא לקחת סיכון בחזרה לגן ביום ראשון.
  פניתי למנהלת הגן והיא טוענת שלאחר התיעצות עם רופא, אין מניעה לכל חולי האסטמה למניהן להחזיר את הילד לגן ועליי לתת תשובה עד מחר בשעה 10.
  בכל מקרה היא מציינת בהודעה כללית להורי הגן
  שהתשלום היחסי עבור חודש מאי יגבה בכל מקרה גם למי שלא נותן תשובה עד מחר בשעה 10.
  ובנוסף אמרה שמי שלא נותן תשובה עד השעה 10 לא יורשה להיכנס לגן למרות שלשיטטה בתשלום יגבה בכל מקרה…
  בנוסף מנהלת הגן מאיימת שמי שלא יחזיר את הילד עד לחודש יוני לא יורשה לחזור לגן..

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום רב,
   מומלץ להציג את חוות הדעת הרפואית לגן ועמידה דווקנית על ידי הגן יכול להיחשב כחוסר תום לב.
   בנוסף, אין הגן רשאי להציב תנאים/ איומים ובמקרה זה יהיה ניתן לתבוע את הגן על הפרת חוזה על כל המשתמע מכך.

 7. הילה רוזנשיין הגיב:

  שאלה, מה קורה אם הגן חזר לפעילות ואז יש החמרה בהנחיות או חלילה התפרצות בגן והגן נסגר, האם ההורים מחויבים בתשלום עבור ימים אלה?

 8. הילה הגיב:

  שאלה, מה קורה אם הגן חזר לפעילות ואז יש החמרה בהנחיות או חלילה התפרצות בגן והגן נסגר, האם ההורים מחויבים בתשלום עבור ימים אלה?

  1. אסף אמון הגיב:

   זה מצב שהתשובה עליו אינה חד משמעית אך אנו סבורים כי ההורים צריכים לשלם עבור הימים בהם הילד/ה היו בגן בפועל.

 9. דן הגיב:

  שלום, האם גן פרטי יכול לחייב תשלום בעת חזרת הגן לפעילות כאשר אחד ההורים הוא חולה בסיכון עם מסמכים רפואיים ולא מתכוון להחזיר את הילד לגן לעת עתה? תודה רבה.

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום קובי,
   יש להציג את המסמכים לבית העסק ולבקש אורכה של שבועיים עד התבררות המצב.

   1. דן הגיב:

    תודה על המענה המהיר. האם זה בגדר בקשה ונתון לשיקול דעתו של מנהל הגן?

    1. אסף אמון הגיב:

     שלום דן,
     כמו כל דבר בחיים הסכמות שהצדדים מגיעים אליהם חוסכים זמן וכסף. במידה ואין הסכמה אז נאלצים לעשות שימוש בבעלי מקצוע שזהו תחום ההתמחות שלהם.

 10. שירה הגיב:

  שלום, האם הגן יכול לחייב חתימה על חוזה מחדש שבו יש סעיף שאם הילד מתגלה כחולה התשלומים ימשיכו לרדת/חצי חצי עם הגן?

  תודה רבה

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום רב,
   אינכם חייבים לכל תנאי חדש שאינכם מעוניינים בו ודרישה זו יכולה היא בגדר של חוסר תום לב.

   1. שגית הגיב:

    שלום,
    ביתי נמצאת בגן של נעמת.
    עפי הנחיות משרד הבריאות הוחזרו רק 17 ילדים מכיתתה והיא לא ביניהם.
    אני צריכה לחזור לעבודתי בשבוע הבא ואין לי מסגרת בשבילה. אני נאלצת לרשום אותה לגן חלופי אחרת לא אוכל לחזור לעבודה ויתכן שאאבד את מקום עבודתי. האם נעמת יכולים לחייב אותי בקנס בגין ביטול חוזה?

 11. גידי הגיב:

  שלום,
  להלן מכתב שקיבלנו מהגננת:
  הגן חוזר לפעילות ב 11/5 ואנו מבקשות צ'ק חלופי בהתאם לפירוט הבא : עלות יום בגן הינו 100 שח ( 3100 לחלק ל 31 ימים.) בחודש מרץ עבדנו 14 יום כלומר יש להחזיר 17 ימים בהם הגן היה סגור. בחודש אפריל הגן היה סגור. בחודש אפריל חג פסח ויום העצמאות: על ימים אילו חלה חובת תשלום מכיוון ששכר הלימוד בגן הינו שנתי וכולל גם את תשלום החגים בהם הגן סגור. חג פסח ויום העצמאות – 11 ימים אותם יש לשלם. כלומר נשארתם ביתרת זכות של 6 ימים.
  סהכ : יש להחזיר להורים שכר לימוד עבור 19 ימים 1900 ש"ח

  האם זה חוקי?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום גידי, טענת הגן היה מתקבלת אם ובמידה והגן היה פתוח. במקרה הנוכחי הגן היה סגור ואין כל סיבה לשלם עבור ימים אלו.

 12. חני הגיב:

  שלום
  אנחנו בגן פרטי, לא חתמנו על שום חוזה כתוב היות ואין כזה. קיבלנו דף מידע בתחילת השנה שמסביר שאין החזרים על ימי מחלה, חופשה וכיוצא בזה.
  נכון לכרגע מנהלת הגן טוענת כי לא קיבלו הנחיה לגבי הימים של מרץ ואין צפי להחזר לא בימים ולא בכסף. יש לי תאומים בגן, כך שההוצאה הכספית לא קטנה.מה ניתן לעשות בנידון

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום חני, מדובר על גן פרטי ואין כל צורך לתת לגן הנחיות והגננת יכולה להחזיר את הכסף ללא כל בעיה.

 13. מאיה הגיב:

  הגננת ביקשה שנשלם ימי החופשה של פסח ,יום העצמאות כך שסך הכל הגיעה שאנו צריכים לשלם עבור 12 יום ,
  אציין שלא גבתה את תשלומי אפריל ומאי .
  האם צריך לשלם בגין החופשה ואיזה ימים בדיוק ? ערב חג וחג .
  תודה

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום מאיה, לשיטתנו הגן היה סגור ואין כל סיבה לשלם עבור ימים אלו.

 14. שרון הגיב:

  במידה וכל הגן צריך להיכנס לבידוד האם על ההורים לשאת בתשלום (מלא או חלקי) עבור השבועיים בהם הגן סגור?

  1. אסף אמון הגיב:

   השאלה שצריכה להישאל האם הכניסה לבידוד התרחשה בעקבות רשלנות של הגן? במידה וכן אין כל סיבה לשלם עבור תקופה זו.

   1. שרון הגיב:

    לא פורט בדרישה, אני מניחה שהבידוד יידרש כי ילד אחד התגלה כחולה או אחד העובדים

 15. שרון הגיב:

  טרם החזרה לגן, 10/5, הציבו לנו את תנאי התשלום הבאים-
  1. במידה וילד נאלץ להיכנס לבידוד(של שבועיים), על ההורים לשאת בנטל המלא של התשלום לגן
  2. במידה וכל הגן נכנס לבידוד, על ההורים לשאת בחצי התשלום עבור השבועיים של הבידוד הכללי.
  האם הדרישה מחייבת חוקית?

 16. רעות הגיב:

  שלום רב, לפני כשבוע הודענו לגננת כי אנו לא נחזיר את הילדה לגן (זאת לאחר שביקשה לדעת מה כוונתו של כל הורה). בשיחה עמה נאמר לנו באופן חד משמעי שניא לא תדרוש מאיתנו כלום ואף סוכם כי היא אינה שומרת לנו מקום בעת פתיחת הגן מחדש. כיום דורשת תשלום יחסי על חודש מאי, למרות שהילדה לא חוזרת. אציין כי מעולם לא נחתם מולה חוזה!
  האם תוכל לדרוש תשלום? והאם ניתן לבטל את השיקים שיש ברשותה?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום רעות, מעיון בדבריך זה נראה כמו מילה כנגד מילה, ואנו מתקשים לראות את הגננת תובעת ו/או מצליחה להרים את נטל הראיה בצדקתה.

  2. חיה הגיב:

   שלום,
   אשמח להתייעצות לגבי שתי שאלות:
   אציין מראש כי החוזה שלנו הוא חוזה סטנדרטי לחלוטין.
   1. אנחנו נמצאים בגן פרטי והגננת לא החזירה את הכסף על חצי חודש מרץ בו הגן לא היה פעיל, בטענה שזה מתקזז עם השבועיים של חופשת פסח, חופשה שמגיעה לה, מאחר ועד ה15.3 הגן היה פעיל. לטענת זו חופשה מרוכזת וזה ברור שמגיע לה על כך תשלום. זאת למרות שחודש אוגוסט היא מקבלת תשלום מלא כמובן. האם היא באמת זכאית לקבל את התשלום על כך או שצריכה להחזיר את הכסף להורים?
   2. הגננת שלחה חוזה חדש ומבקשת לחתום עליו לפני שליחת הילד לגן. בחוזה החדש היא פירטה את ההנחיות החדשות לשמירת בריאות הילדים, והכניסה סעיף שאומר כי אם יתגלה מקרה של קורונה בגן והגן ייסגר לשבועיים, על ההורים לשלם חודש מלא.
   האם אני מחוייבת לחתום על חוזה זה? ואם לא, והיא אינה מוכנה לקבל את הילד חזרה לגן האם זה נחשב שהיא ביטלה חוזה ישן והיא מחוייבת להחזיר את תשלום המקדמה ששולם על חודש אוגוסט?
   אשמח לתגובה.תודה רבה.

 17. ליגל הגיב:

  מעוניינת להמתין קצת עם ההחזרה לגן (פרטי) עד שאבין אם באמת נרגעו העניינים, אנחנו במגע עם ההורים אשר נמצאים באוכלוסיית סיכון. במידה ואחזיר את הילדה בהמשך, הגננת יכולה לחייב אותי על התקופה שבין ה10/5 (אישור פתיחת הגנים) לבין התאריך האחזיר את הילדה לגן?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום ליגל, ככול ויש לך אסמכתאות רפואיות ייתכן כי הגננת לא תוכל לדרוש את תשלום עבור התקופה בה הילד בבית. אנו ממליצים לקיים הידברות מול הגננת כדי למנוע עימותים ואי נעימות.

 18. Mika Damari הגיב:

  שלום,
  הגננת הודיעה ששיק של חידש מאי ייגבה במלואו. 10 הימים מקוזזים עם חופשת פסח. כמו כן, לא קיבלנו החזר על שבועיים בחודש מרץ. האם זה תקין? האם יש בכך הפרת חוזה המאפשרת לנו לעזוב את הגן ללא קנס? אציין כי בחוזה כתוב כי לא יהיה החזר בגין שעת חירום משום שלגן אין חדר מוגן. נראה לי שההתייחסות היא למצב בטחוני. אין התיחסות למצב מגיפה או כוח עליון אחר. כמו כן הגננת הודיעה כי מבטלת לאלתר את האפשרות של ההורים לצפות בילדים במצלמות און ליין. זה לא כתוב בחוזה, אך הובטח בעפ והתקיים בשנתיים האחרונות בגן.

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום מיקה,
   1. הגננת לא יכולה להחליט על דעת עצמה כיצד היא עושה שימוש בכספם ואתם רשאים לסרב.
   2. ביטול הצפייה במצלמות יכול להוות סיבה טובה להפרת חוזה ולניתוק היחסים החוזים בין הצדדם.

 19. קרן מזרחי הגיב:

  שלום, הבת שלי במעון בפיקוח התמ״ת זו השנה השלישית, אני לא זכאים לסבסוד כלשהו, נכנסנו למעון על בסיס מקום פנוי.

  כעת לאור הנסיבות יבחרו את 17 הילדים לפי הנחיות משרד העבודה (עדיפות למשפחות רווחה, חד הוריות וכו׳), ואנחנו לא נכללים— מנסים למצוא פתרון לנו ולנוספים שלא נכללו ב17 במבנה במיקום אחר במעון נוסף ששייך לרשת, כמו כן במידה ויהיה מקום במבנה הנוסף – ילדים נוספים שלא היו מלכתחילה במעון ולאור הנסיבות אין להם מסגרת לילדים יאפשרו להם להצטרף.

  החשש שלי הוא מה יקרה כאשר נחזור לשגרה ויאפשרו לקיים את הגן במתכונת המקורית של הקבוצה הגדולה במעון המקורי. האם יש להם זכות לא להחזיר אותנו למעון המקורי? כלומר לתת עדיפות לילדים אחרים שעל פי פרמטרים של משרד העבודה זכאים להכנס למעונות היום.
  מקווה ששאלתי הובנה , אשמח למענה. תודה רבה

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום קרן,

   זה מקרה תיאורטי ועדיף להמתין שדברים יקרו ואז נוכל לתת לך תשובה.

 20. חיה הגיב:

  שלום,
  אשמח להתייעצות לגבי שתי שאלות:
  אציין מראש כי החוזה שלנו הוא חוזה סטנדרטי לחלוטין.
  1. אנחנו נמצאים בגן פרטי והגננת לא החזירה את הכסף על חצי חודש מרץ בו הגן לא היה פעיל, בטענה שזה מתקזז עם השבועיים של חופשת פסח, חופשה שמגיעה לה, מאחר ועד ה15.3 הגן היה פעיל. לטענת זו חופשה מרוכזת וזה ברור שמגיע לה על כך תשלום. זאת למרות שחודש אוגוסט היא מקבלת תשלום מלא כמובן. האם היא באמת זכאית לקבל את התשלום על כך או שצריכה להחזיר את הכסף להורים?
  2. הגננת שלחה חוזה חדש ומבקשת לחתום עליו לפני שליחת הילד לגן. בחוזה החדש היא פירטה את ההנחיות החדשות לשמירת בריאות הילדים, והכניסה סעיף שאומר כי אם יתגלה מקרה של קורונה בגן והגן ייסגר לשבועיים, על ההורים לשלם חודש מלא.
  האם אני מחוייבת לחתום על חוזה זה? ואם לא, והיא אינה מוכנה לקבל את הילד חזרה לגן האם זה נחשב שהיא ביטלה חוזה ישן והיא מחוייבת להחזיר את תשלום המקדמה ששולם על חודש אוגוסט?
  אשמח לתגובה.תודה רבה.

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום חיה,

   1. אתם זכאים להחזר עבור חודש מרץ.
   2. אינכן חייבים לחתום על אף מסמך חדש.
   3.אי קבלת הילד לגן, יכול להקים לכם עילת תביעה כנגד הגן בגין הפרת חוזה.

   1. עדן הגיב:

    שלום,
    רואה פה התייחסות להורים בלבד.
    למה עזיבה של ילד מהגן מכיוון שההורים בבעיה כלכלית בעקבות הקורונה או חוששים מפני הדבקות או אי הגעה לגן מה10.5 אינה נחשבת להפרת הסכם? וחוזה חדש עם ההורים נחשב הפרת הסכם?
    למה בימי בידוד הורים לא צריכים לשלם אם הרי מי שיוצא לבידוד מקבל ימי מחלה? הרי שילד חולה בשפעת או כל וירוס אחר ההורה משלם.
    לא מדברת על מצב המדינה מורה על סגר כללי.
    יש פה הרבה סתירות.

    1. אסף אמון הגיב:

     שלום עדן,
     עזיבה של ילד בגלל נסיבות כלכליות אינה סיבה להפרת חוזה.

 21. ליאת הגיב:

  הי,
  האם בעלת הגן יכולה להחליט שלא לפתוח את הגן מאחר והיא לא תוכל לעמוד בהנחיות (גן של מעל 100 ילדים)?
  איפה זה מעמיד אותנו ההורים

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום ליאת, זה מצב די בעייתי וצריך לקבל מהגננת מסמך בכתב בו היא מפרטת מהן הסיבות שאינה חוזרת לפעילות.

   חושב לציין, כי אי פתיחת הגן יכולה להעמיד את הגננת במצב בו היא מפרה חוזה על כך המשתמע מכך.

 22. שמחה הגיב:

  האם בעל הגן יכול לגבות את אותו תשלום חודשי רגיל, ובד בבד להוריד שעות פעילות ויום פעילות בגן?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום שמחה, חוזים צריך לקיים בתום לב. על פניו ומעדויות של גננות עולה כי הם מחויבות לסגור את הגן ביום שישי, אך זה לא אמור להיות על חשבונכם.
   המצב הוא בעייתי ורגיש – אנו ממליצים להגיע להבנות

 23. נורית הגיב:

  שלום רב!
  הבן שלי במעון והתקשרו אלי לומר לי שהמעון מתחיל לפעול ושיגבו ממני כסף גם אם לא אשלח את הילד,ואני מפחד עדיין לשלוח אותו, האם באמת אפשר לחייב אותי על הימים שבהם לא החזרתי עדיין?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום נורית,
   זה מצב לא פשוט ואין הכרעה משפטית בנושא אך אנו סבורים כי החשש שלך מוצדק וזו בהחלט יכולה להיות עילת לסיכול חוזה

 24. שולי הגיב:

  שלום,בעקבות משבר הקורונה נאלצתי לסגור את הגן כי לא היתה לי אפשרות לעמוד בזה,למרות שאת אפריל שילמתי בשאיפה שנחזור אחרי פסח ללא כל גבייה מההורים..
  האם אני מחוייבת להחזיר את מרץ?כי אני לא רואה איך אני עומדת בזה

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום שולי,
   מצער לשמוע כי בית העסק נסגר, אך את נדרשת להשיב להורים את הימים בהם הגן היה סגור במהלך חודש מרץ.
   תנסי לבדוק מולם, האם ניתן להגיע להסדר.

   בהצלחה בהמשך

 25. אליה הגיב:

  שלום
  ביתי במשפחתון פרטי ל8 ילדים
  המטפלת גבתה על מרץ לא גבתה על אפריל וטוענת שבאה לקראתינו בעניין הזה…
  פתחה ב3/5 שלפי הבנתי עוד לא היה אפשר לפתוח
  והתקשרה ב11/5 להודיע שתגבה על מאי כולו מכולם
  בדקתי בהנחיות מסתבר שמותר כרגע לפתוח בהגבלה של עד 5 ילדים/ משפחות.
  ממתי היה מותר לה לפתוח?
  האם יש לה עילה לגבות על מאי במידה ואני מחליטה לא לשלוח? היא טוענת שזה כמו שילד חולה… זה לא ככה כי יש פה מצב של כח עליון..
  מעבר לכך יש לי חשש גדול על הילדה שיותר משנה מהלידה היתה לה היצרות בנשימה וזה מצב חריג.

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום אליה,
   עבור מרץ- הגן צריך להשיב לכ את החלק היחסי. עבור מאי- אתם נדרשים לשלם רק על הימים בהם הילד שהה בגן בהתאם למגבלות שנדרשתם להם על ידי הגן.

   1. אליה הגיב:

    תודה
    וכעת שמגבלות הכמות הוסרו וכביכול אנו יכולים לשלוח.. במידה ונחליט עדיין לא לשלוח האם נצטרך לשלם על חצי חודש מאי?

    1. אסף אמון הגיב:

     שלום רב,
     כרגע אין מניעה לשלוח את הילדים לגן וככול ולא תקבלו הסכמה תצטרכו לשלם עבור ימים אלו

   2. דליה הגיב:

    אם ההתקשרות היא שנתית ולא חודשית מה זה אומר?

    1. אסף אמון הגיב:

     שלום דליה,
     השאלה רחבה מידי ויכולה להתפרס על תחומים רבים.

 26. אורטל הגיב:

  הייי שלום , הילד שלי הפעוטון פרטי המושב שלנו, שהוא תחת התמת
  הפעוטון לא מתנהל על פי הכללים והם מחברים את כל הקבוצות יחד , הבן שלי נמצא בתינוקיה ובגלל הפחד מכמות הילדים שחיברו כי מנהלת הגן אמרה שמותר לה עד 18 ילדים ביחד בכל הקבוצות זה בכלל לא עומד בדרישות של הממשלה והחוזה החדש, אז אני מפחדת לשלוח את הילד שלי למעון , בנוסף על כך היום קבלנו הודעה מהמנהלת שהיא דורשת תשלום מלא על מאי למרות שהתחיל ב10/5 כי היא טוענת שהשמונת ימים הראשונים באים על חשבון חופשת פסח שבכלל לא התקיימה ,
  אני חא מתכוונת להחזיר טת הילד שלי עד ה 1/6 לראות שלא יהיה התפרצות של עוד גל חלילה אבל היא מחייבת אותי לשלם חודש מלא על מאי למרות שהילד שלי בבית זה הגיוני? אין עם מי לדבר בעמותה אף אחד לא עונה, התמת לא עונים כבר לא יודעת למי לפנות ומה לעשות? בנוסף התחלת השנה חתמנו על חוזה ואין לנו עותק ממנו והם גם לט מוכנים לתת

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום אורטל,
   קיבלת ייעוץ טלפוני בנושא.

 27. סיון הגיב:

  שלום, הבת שלי בגן פרטי. אחיה נמצא בבידוד.
  לטענת מנהלת הגן היא אינה יכולה להגיע לגן, למרות שאחיה נמצא בבידוד מלא. אמנם, לפי הנחיות משרד הבריאות שאר בני הבית יכולים להתנהל כבשגרה. אינני רוצה לקחת אותה לגן מתוך אחריות ציבורית, אולם רציתי להתייעץ האם זה חוקי מצידה להמשיך לחייב אותי למרות שסירובה לקבל את ביתי לגן אינו עומד בקנה אחד עם ההנחיות.
  בנוסף, לא החזיר לנו את הסכום שגבו על חציו השני של מרץ במטרה להשתמש בסכום זה עבור חודש מאי.
  האם התנהלות זו הינה חוקית?
  אודה לתשובתכם.

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום סיון,
   על פניו ההתנהלות של הגן האוסרת עליך לשלוח את ביתך לגן ולחייב אות במקביל נראה כמו חוסר תום לב.

 28. לימור הגיב:

  אצלנו בגן הזיזו את תחילת היום בחצי שעה וביטלו את שישי בטענה שזה היום חופש מרוכז לצוות בשל 2 נשות צוות מבוגרות שנמצאות בקבוצת סיכון ולא מגיעות לגן. התשלום נשאר זהה. האם זה עומד מבחינה חוקית? האם ברגע ש שרד הבריאות מאשר חזרה מלאה לעבודה (לא מבינה אם יש כזה אישור כבר), בעלת הגן יכולה להחליט שהיא לא מחזירה אותן ובכך מבטלת לנו את ימי שישי שעוגנו בחוזה הראשון, וירדו בנספח עליו אולצנו לחתום?

  1. אסף אמון הגיב:

   הכל תלוי נסיבות- אך במידה והגן מחליט לקצר את מתן התמורה להורים עליו להשיב להורים את החלק היחסי

 29. חן הגיב:

  היי
  עקב הקורונה איני מעוניינת להחזיר את הילדה לגן עקב כך שאימי גרה איתי והיא בקבוצת סיכון גבוהה.
  הגננת אינה החזירה תשלום על חודש מרץ על הימים שהגן היה סגור
  ופתחה את הגן במאי.
  כמו כן הודעתי היום סופית כי איני מחזירה את הבת שלי לגן עד שנה הבאה והגננת אמרה כי בחוזה אני חתומה על תשלום חודשי מלא על כל חודש שהילדה לא נכחה החל מ1/4 מכיוון שבחרתי להוציא אותה.
  האם אכן יכולה לעשות זאת??

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום חן,

   כל עוד הגננת סרבה להחזיר את הכסף עבור חודש מרץ, היא בעצם הפרה חוזה ולכן את לא צריכה לשלם קנס יציאה.

 30. יעלי נשר הגיב:

  הבת שלי בת השנה היתה אמורה להכנס לראשונה לגן ב 1.4.20
  בפועל הגן היה סגור ואף אחד מהצוות לא פנה אליי
  לעדכן… ב 6.5.20 הודעתי לגננת שאיני מכניסה אותה לגן, וויתרתי על דמי הרישום בסך 350₪, אולם הגננת רוצה לתבוע אותי על פיצוי
  למיטב הבנתי עצם העובדה שהגן היה סגור ב 1.4. הינה הפרת חוזה , מה גם שאני לא קבלתי מהגן שום שיחה/עדכון בנושא וכעת הגננת טוענת שהיה עליי להודיע 30 יום מראש בכתב
  הכיצד..? עוד אציין כי שילמתי דמי הרשמה בסך 700₪ לשנה הבאה שהיא אינה מוכנה להחזיר , למרות שנתתי התראה של 4.5 חודשים מראש
  האם עליי להיות מודאגת?

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום יעל,
   צריך לבחון את המקרה בצורה פרטנית מאחר ואין אנו יודעים מה התנהל בניכם במהלך התקופה בה הגן היה סגור.
   לכאורה, את חתומה על חוזה, אך החוזה סוכל עוד בטרם החל.

   בנוסף, יש לבחון את דמי ההרשמה ששולמו וייתכן כי את זכאית לקבלם.

 31. טל הגיב:

  הי
  הגננת שלנו (גן פרטי) החליטה לא לפתוח את הגן הימי שישי.
  ההודעה שיצאה אומרת שמשלם 2500₪ במקום 2650₪.
  האם יש לנו דרך להלחם בזה או שהאפשרות היחידה היא רק לא לשלוח את הילד לגן?
  תודה

  1. אסף אמון הגיב:

   שלום טל, לא ציינת מהי הסיבה שגרמה לגננת לסגור את הגן בימי שישי. ככל ונושא זה מהותי עבורך, וברצונך לעזוב את הגן עומדת לזכותך עילה טובה -כל עוד והגננת פעלה בניגוד לחוזה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *